Strona Główna · Historia · Herb · Flaga · Władze Gminy · Mapa · Pogoda · Galeria · Pliki do pobrania · Kamera internetowa · Gazeta Czosnowska · Linki · BIP · Szukaj Dzisiaj jest 23 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czosnów
Mapa Gminy Czosnów
Mapa Zagrożeń Gminy Czosnów
Nawigacja
Gmina
Historia
Herb
Flaga
Władze Gminy
Położenie
Mapa
Pogoda
Instytucje
Ochrona zdrowia
Policja
GOPS
Komunalny Zakład Budżetowy
SKR Czosnów
Poczta
WKU Warszawa Ochota
Edukacja
Oświata
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Gospodarka odpadami
Aktualności
Podstawa prawna
System gospodarki odpadami
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi
Selektywna zbiórka
Punkty selektywnej zbiórki odpadów
Harmonogram
Inkasenci
Rejestr Działalności Regulowanej
Kontakt
Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenia
Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych
Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych w 2018 roku
Organizacje
Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów
Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa
Ochotnicza Straż Pożarna
Harcerstwo
Komunikacja publiczna
Wewnątrz gminna
Linia Ł-BIS
PPKS Nowy Dwór Maz.
Translud
Linia 800 ZTM
Galeria
Galeria
Turystyka
Portal Turystyczny
Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
Jazda konna
Agroturystyka
Współpraca z zagranicą
Fiamignano - Włochy
Siemieliszki - Litwa
Ważne numery telefonów
w Urzędzie Gminy
do sołtysów
Pozostałe informacje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czosnów
Inwestycje gminne z dofinansowaniem
Wybory Parlamentarne 2007
Wybory Prezydenta RP 2010
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe 2006
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Samorządowe 2014
Parafie
Działalność gospodarcza
Pliki do pobrania
Kamera internetowa
Środki owadobójcze na komary
Stan powietrza
Linki

Gazeta Czosnowska
Gazeta Czosnowska
Najnowszy numer
9 listopada
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 600
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: karol heleniak
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych wydarzeniach w naszej gminie, zarejestruj się w serwisie.
Nabór na stanowisko - Asystent nauczyciela, klasa I
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach
o g ł a s z a
NABÓR NA STANOWISKO - ASYSTENT NAUCZYCIELA
w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach


Przedmiot naboru:
 1. Stanowisko – asystent nauczyciela
 2. Miejsce wykonywania pracy: im. Macieja Rataja w Małocicach, klasa I
 3. Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r.
 4. Zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy
 5. Wymiar zatrudnienia: 30 godzin tygodniowo
Niezbędne wymagania:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie wykształcenia co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.
 3. pełna zdolność kandydata do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.
Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. kreatywność,
 3. obowiązkowość, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta nauczyciela:
Wsparcie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:
 1. realizowaniu programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,
 2. respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny,
 3. rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
 4. kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy,
 5. poszanowaniu godności dziecka; zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 6. wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 7. dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
 8. sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. Adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.
 2. list motywacyjny.
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia)
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, (zaświadczenie o niekaralności)
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach lub przesłać na adres Zespół Szkół Publicznych w Małocicach, ul. Wojska Polskiego 76, 05 – 152 Czosnów w terminie do: 5.06.2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystent nauczyciela w klasie I”.

Postępowanie kwalifikacyjne:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty zostaną poddane analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
II etap – selekcja końcowa kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna.
O zakwalifikowaniu się do II etapu, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole.

UWAGA!
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru w sytuacji, gdy w wyznaczonym terminie nie zgłosi się żaden kandydat.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Orlikowska
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.

Gminny System Powiadamiania SMS

banner SMS

Urząd Gminy Czosnów
ul. Gminna 6
05-152 Czosnów


telefony:
22 785-02-01
22 785-00-58
602 504 416
fax: 22 785 00 57

email:
sekretariat@czosnow.pl
Wybierając jeden z powyższych numerów połączą się Państwo z centralą telefoniczną.
Spis numerów wewnętrznych

Urząd jest czynny w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Referat podatków, opłat i windykacji
w czwartki nie prowadzi przyjęć interesantów



Dane do Faktur VAT:
Gmina Czosnów
ul. Gminna 6
05-152 Czosnów
NIP 531 166 46 50
Urząd Gminy Czosnów

Nr konta bankowego: 11 8009 1046 0000 6190 2002 0001
MBS Łomianki o/Czosnów


Podatki i opłaty lokalne:
11 8009 1046 0000 6190 2002 0001

Opłaty za przedszkola:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach
67 8009 1046 0014 9813 2002 0001
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym
77 8009 1046 0019 5487 2002 0001

Opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

31 8009 1046 0000 6190 2002 0514
lub konta indywidualne


Awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
zgłaszać pod nr 692 148 811
czynny tylko w dni wolne od pracy i święta

Awarie oświetlenia ulicznego
zgłaszać pod nr 534 804 111

Rządowe Centrum Legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Kalendarz
Listopad
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zapraszamy
do galerii
29
29
V Dni Czosnowa 2010 - niedziela

Akcja fotograficzna Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Informacje o planowanych wyłączeniach

Informacje o planowanych wyłączeniach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów

Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska

Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska

Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa

Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa

Lokalna Organizacja Turystczna

Odwiedź stronę Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek

Drogi na Mazowszu

Odwiedź stronę www.drogi.waw.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Portal Turystyczny

e-Składka

e-Składka Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Copyright © Urząd Gminy Czosnów 2005-2017