Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny Księgowy w LGD
Dodane przez d@niel dnia 12 wrzesień 2017 08:55
ZARZĄD STOWARZYSZENIA "MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM"
z siedzibą w Czosnowie ul. Gminna 6
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY (1,0 etat)


Wymagania niezbędne:
- minimum wykształcenie średnie ekonomiczne,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą finansowo – księgową,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Główny Księgowy,
- posiada znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz wszystkich dokumentów (ustaw, rozporządzeń, wzorów wniosków itp.) związanych z realizacją PROW 2014-2020 oraz zasad funkcjonowania stowarzyszeń,
- znajomość przepisów m.in. prawa z zakresu przepisów prawno-księgowych, prawa pracy,
- znajomość zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej,
- dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
- umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych oraz śledzenia zmian w przepisach. ...

Sylwia Jabłońska

Rozszerzona zawartość newsa
ZARZĄD STOWARZYSZENIA "MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM"
z siedzibą w Czosnowie ul. Gminna 6
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY (1,0 etat)


Wymagania niezbędne:
- minimum wykształcenie średnie ekonomiczne,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą finansowo – księgową,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Główny Księgowy,
- posiada znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz wszystkich dokumentów (ustaw, rozporządzeń, wzorów wniosków itp.) związanych z realizacją PROW 2014-2020 oraz zasad funkcjonowania stowarzyszeń,
- znajomość przepisów m.in. prawa z zakresu przepisów prawno-księgowych, prawa pracy,
- znajomość zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej,
- dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
- umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych oraz śledzenia zmian w przepisach. ...

Pełna treść ogłoszenia
Oświadczenie kandydata
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Sylwia Jabłońska