Zaproszenie do wzięcia udziału w XLI Sesji Rady Gminy Czosnów
Dodane przez m@riusz dnia 07 sierpień 2017 16:47

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLI Sesji Rady Gminy Czosnów zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Czosnów dniu 09.08.2017 r. o godz. 15.00 w Sali nr 15 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
..

Rozszerzona zawartość newsa

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLI Sesji Rady Gminy Czosnów zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Czosnów dniu 09.08.2017 r. o godz. 15.00 w Sali nr 15 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów
-zmiany w uchwale budżetowej
-zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pt. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów. Etap I – budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin-Dziekanówek.”
-zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pt. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów. Etap II – budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry.”
- zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
5. Zamknięcie obrad.


Projekty uchwał w załączniku

Przewodniczący Rady Gminy Czosnów

Mirosław Bielecki