Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie
Dodane przez d@niel dnia 10 październik 2017 13:14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie uprzejmie informuje, iż na dzień 29-09-2017 r. zajął I miejsce w Powiecie Nowodworskim w zestawieniu wydanych decyzji do liczby złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze (500+).
Z kolei w województwie mazowieckim zajął XI miejsce (na 314 gmin).
Więcej na ten temat na stronie internetowej: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/program-rodzina-500-plu/aktualnosci/34547,Zestawienie-stosunek-wydanych-decyzji-do-liczby-wnioskow-stan-na-22092017-r.html

Katarzyna Kwaśniewska
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych


Rozszerzona zawartość newsa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie uprzejmie informuje, iż na dzień 29-09-2017 r. zajął I miejsce w Powiecie Nowodworskim w zestawieniu wydanych decyzji do liczby złożonych wniosków na świadczenie wychowawcze (500+).
Z kolei w województwie mazowieckim zajął XI miejsce (na 314 gmin).
Więcej na ten temat na stronie internetowej: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/program-rodzina-500-plu/aktualnosci/34547,Zestawienie-stosunek-wydanych-decyzji-do-liczby-wnioskow-stan-na-22092017-r.html

Katarzyna Kwaśniewska
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych