Co zrobić gdy dowód osobisty zaginął, został uszkodzony lub skradziony?
Dodane przez K@sia dnia 11 październik 2017 10:46
 By uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z utratą dowodu osobistego (zagubieniem, uszkodzeniem lub kradzieżą) należy zgłosić to jak najszybciej osobiście w dowolnym urzędzie gminy albo przez Internet za pomocą ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Więcej o ePUAP można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap).
Osoby przebywające za granicą, powinny utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłosić w konsulacie (osobiście, listownie bądź faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód oraz wyda zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego...

Rozszerzona zawartość newsa
By uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z utratą dowodu osobistego (zagubieniem, uszkodzeniem lub kradzieżą) należy zgłosić to jak najszybciej osobiście w dowolnym urzędzie gminy albo przez Internet za pomocą ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Więcej o ePUAP można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap).

Osoby przebywające za granicą, powinny utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłosić w konsulacie (osobiście, listownie bądź faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód oraz wyda zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Warto pamiętać, że dowód osobisty nie tylko potwierdza obywatelstwo i tożsamość. To także dokument, którego przedstawienie wymagane jest przy podpisywaniu różnego rodzaju umów. Gdy trafi on w niepowołane ręce, istnieje ryzyko, że na nasze nazwisko zostaną zaciągnięte niechciane zobowiązania, dlatego informację o utracie dowodu osobistego warto przekazać również do banku.

Wiele przydatnych informacji związanych z dowodem osobistym oraz innymi dokumentami i usługami administracji publicznej znajdą Państwo na stronie: https://obywatel.gov.pl/ .

Róża Gawińska
Zastępca Kierownika USC