Aktywna Integracja w Gminie Czosnów
Dodane przez d@niel dnia 11 październik 2017 12:40
GMINA CZOSNÓW realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Aktywna Integracja w Gminie Czosnów”
Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa oraz powrót na rynek pracy 30 osób z terenu gminy Czosnów - projekt realizowany będzie w terminie 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r.
Działania w projekcie:
- warsztaty kompetencji społecznych
- warsztaty z kreatorem kariery
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
- terapia psychologiczna
- kursy zawodowe
- staże u pracodawców
Kto może wziąć udział?
- mieszkańcy gminy Czosnów
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej/osoby niepełnosprawne/osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne/osoby ...

Maria Bielecka
Kierownik GOPS w Czosnowie

Rozszerzona zawartość newsa
GMINA CZOSNÓW realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Aktywna Integracja w Gminie Czosnów”

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa oraz powrót na rynek pracy 30 osób z terenu gminy Czosnów - projekt realizowany będzie w terminie 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r.

Działania w projekcie:

- warsztaty kompetencji społecznych
- warsztaty z kreatorem kariery
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
- terapia psychologiczna
- kursy zawodowe
- staże u pracodawców

Kto może wziąć udział?

- mieszkańcy gminy Czosnów
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej/osoby niepełnosprawne/osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne/osoby korzystające z PO PŻ

Zgłoszenia i informacje o projekcie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie ul. Warszawska 59 (osobiście lub telefonicznie).

tel. 22 785 05 58 wew. 102

Zgłoszenia do I edycji (15 osób) przyjmujemy do dnia 31.10.2017 r. Chętnych zapraszamy do udziału w projekcie.

Maria Bielecka
Kierownik GOPS w Czosnowie