ZAWIADOMIENIE - ewidencja gruntów i budynków
Dodane przez K@sia dnia 11 październik 2017 14:20
Informuję, że na obszarze Gminy Czosnów Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczęło prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Czynności techniczne wykonuje firma MGGP Aero Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów. Pracownicy ww. firmy będą przeprowadzać oględziny gruntów i obiektów budowlanych. Po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie wyłożony do wglądu operat geodezyjny, w którym będą mogli Państwo sprawdzić naniesione zmiany swoich nieruchomości oraz zgłaszać uwagi. Zmiany zapisów danych w ewidencji gruntów i budynków mogą mieć istotny wpływ na wysokość podatku od nieruchomości...

Rozszerzona zawartość newsa
Informuję, że na obszarze Gminy Czosnów Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczęło prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Czynności techniczne wykonuje firma MGGP Aero Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów. Pracownicy ww. firmy będą przeprowadzać oględziny gruntów i obiektów budowlanych. Po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie wyłożony do wglądu operat geodezyjny, w którym będą mogli Państwo sprawdzić naniesione zmiany swoich nieruchomości oraz zgłaszać uwagi. Zmiany zapisów danych w ewidencji gruntów i budynków mogą mieć istotny wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

Proszę o udział zainteresowanych osób w prowadzonych pracach i współdziałanie z wykonawcą tych prac, pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów i nieprawidłowości.

W załączeniu przekazuję zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim o rozpoczęciu prac nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków.


Wójt Gminy Czosnów
Antoni Kręźlewicz