Sytuacja powodziowa w południowej części Gminy Czosnów
Dodane przez K@sia dnia 12 październik 2017 15:19
W związku z brakiem przepływu wody w Łasicy rozlała się ona na sąsiadująca pola i łąki uniemożliwiając zbiór sprasowanego siana, a co najgorsze uniemożliwiając dojazd do posesji nr 23 i 24 w Aleksandrowie. W związku z powyższym zarządzeniem nr 73/2017 z dnia 5 października 2017 roku ogłosiłem alarm przeciwpowodziowy. Dwukrotnie zwróciłem się do Wojewody Mazowieckiego o pomoc w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji. Na polecenie Wojewody przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego dokonali przeglądu terenowego sytuacji powodziowej w południowej części Gminy Czosnów.
Protokół w załączeniu.
Antoni Kręźlewicz
Wójt Gminy Czosnów

Rozszerzona zawartość newsa
W związku z brakiem przepływu wody w Łasicy rozlała się ona na sąsiadująca pola i łąki uniemożliwiając zbiór sprasowanego siana, a co najgorsze uniemożliwiając dojazd do posesji nr 23 i 24 w Aleksandrowie. W związku z powyższym zarządzeniem nr 73/2017 z dnia 5 października 2017 roku ogłosiłem alarm przeciwpowodziowy. Dwukrotnie zwróciłem się do Wojewody Mazowieckiego o pomoc w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji. Na polecenie Wojewody przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego dokonali przeglądu terenowego sytuacji powodziowej w południowej części Gminy Czosnów.
Protokół w załączeniu.
Antoni Kręźlewicz
Wójt Gminy Czosnów