Strona Główna · Historia · Herb · Flaga · Władze Gminy · Mapa · Pogoda · Galeria · Pliki do pobrania · Kamera internetowa · Gazeta Czosnowska · Linki · BIP · Szukaj Dzisiaj jest 24 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czosnów
Mapa Gminy Czosnów
Mapa Zagrożeń Gminy Czosnów
Nawigacja
Gmina
Historia
Herb
Flaga
Władze Gminy
Położenie
Mapa
Pogoda
Instytucje
Ochrona zdrowia
Policja
GOPS
Komunalny Zakład Budżetowy
SKR Czosnów
Poczta
WKU Warszawa Ochota
Edukacja
Oświata
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Gospodarka odpadami
Aktualności
Podstawa prawna
System gospodarki odpadami
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi
Selektywna zbiórka
Punkty selektywnej zbiórki odpadów
Harmonogram
Inkasenci
Rejestr Działalności Regulowanej
Kontakt
Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenia
Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych
Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych w 2018 roku
Organizacje
Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów
Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa
Ochotnicza Straż Pożarna
Harcerstwo
Komunikacja publiczna
Wewnątrz gminna
Linia Ł-BIS
PPKS Nowy Dwór Maz.
Translud
Linia 800 ZTM
Galeria
Galeria
Turystyka
Portal Turystyczny
Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
Jazda konna
Agroturystyka
Współpraca z zagranicą
Fiamignano - Włochy
Siemieliszki - Litwa
Ważne numery telefonów
w Urzędzie Gminy
do sołtysów
Pozostałe informacje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czosnów
Inwestycje gminne z dofinansowaniem
Wybory Parlamentarne 2007
Wybory Prezydenta RP 2010
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe 2006
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Samorządowe 2014
Parafie
Działalność gospodarcza
Pliki do pobrania
Kamera internetowa
Środki owadobójcze na komary
Stan powietrza
Linki

Gazeta Czosnowska
Gazeta Czosnowska
Najnowszy numer
9 listopada
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 600
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: karol heleniak
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych wydarzeniach w naszej gminie, zarejestruj się w serwisie.
System gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.

Co, gdzie, kiedy?


 • do 1 stycznia 2013 r. gmina zobowiązana była do podjęcia uchwał w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzorów deklaracji oraz terminów złożenia pierwszej deklaracji;
 • uchwalono nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów zostanie uchwalony do końca kwietnia 2013 r. ;
 • trwa kampania informacyjno-edukacyjna wśród mieszkańców, dotycząca funkcjonowania nowego systemu.
 • został rozstrzygnięty przetarg na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, podpisano umowę między gminą i przedsiębiorcą odbierającym odpady;
 • funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami;

 • gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości.

Jak to wygląda ?

 • Rada Gminy Czosnów, jako najbardziej obiektywną i uczciwą dla każdego mieszkańca Gminy Czosnów, uznała metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka ta według ustawodawcy powinna być tak dobrana aby ich łączny wpływ pokrył w całości koszty funkcjonowania systemu, a w szczególności koszty związane z:

 • • odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  • tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
  • obsługi administracyjnej systemu.

 • Szacując powyższe koszty na poziomie minimalnym Rada Gminy w Uchwale Nr XVI/122/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. ustaliła stawkę tej opłaty w wysokości:

 • 10 zł/miesiąc od mieszkańca dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny,
  17 zł/miesiąc od mieszkańca dla odpadów zmieszanych.

 • Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny została obniżona.

Deklaracja?

 • Informację o liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz o sposobie zbierania odpadów komunalnych należy przekazać do Urzędu Gminy Czosnów w postaci deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.

 • Opłatę za odbiór odpadów komunalnych właściciel/zarządca nieruchomości zobowiązany jest wnieść - bez wezwania - na indywidualny numer konta rozliczeniowego podany w potwierdzeniu przyjęcia deklaracji. Opłatę można również uiszczać w punkcie kasowym Urzędu Gminy Czosnów w MBS Łomianki O/Czosnów lub bezpośrednio u sołtysów.

 • Rada Gminy uwzględniając interes wszystkich stron – mieszkańców, firmy odbierającej odpady oraz gminy uznała, że najbardziej racjonalny będzie termin płatności za dwa miesiące. Terminy te ustalone zostały w taki sposób, aby nie nakładały się na terminy płatności podatku.
Terminy płatności:

za styczeń i lutydo 15 lutego
za marzec i kwiecień do 15 kwietnia
za maj i czerwiecdo 15 czerwca
za lipiec i sierpieńdo 15 sierpnia
za wrzesień i październikdo 15 października
za listopad i grudzieńdo 15 grudnia
itd.

Pobierz deklarację w pliku pdf


Jak często odbierane są śmieci ?

 • W ramach wnoszonej opłaty odebrana zostanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

 • • Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

  1) jednorodzinnych – co dwa tygodnie,
  2) wielorodzinnych – 3 razy w tygodniu,

  • Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i drobny metal oraz szkło opakowaniowe gromadzone w odpowiednich workach 60 l i 120 l z foli PE–HD (LPDE) oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu.
  Odpady pozostałe po segregacji (gromadzone w pojemniku) odbierane będą co dwa tygodnie.
  • Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej jeden raz w roku,
  • Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z częstotliwością co najmniej jeden raz w roku,
  • Dopuszcza się przekazanie gromadzonych odpadów komunalnych, jak metal, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego przy oczyszczalni ścieków w Czosnowie,
  • Przeterminowane leki należy przekazać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek, które następnie odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne według ustalonego przez przedsiębiorcę harmonogramu.

 • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne udostępnia (wydzierżawia lub sprzedaje) pojemniki i worki. Segregacja odpadów prowadzona będzie tylko w workach odpowiedniego koloru dla każdej frakcji: niebieskim dla papieru, żółtym dla plastiku i odpadów wielomateriałowych oraz zielonym dla szkła opakowaniowego. Odpady komunalne zmieszane i pozostałości po segregacji zbierane będą w pojemniki lub własne worki. Odpady komunalne zmieszane i pozostałości po segregacji zbierane w workach przeznaczonych do segregacji nie zostaną odebrane, ponieważ jak sama nazwa wskazuje worki te są przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.
 • Podział na wyżej wymienione sposoby zbierania i przekazywania odpadów komunalnych w znacznym stopniu ułatwi współpracę między przedsiębiorcą odpowiedzialnym za ich wywóz, a właścicielem nieruchomości zamieszkałej, poprzez możliwość opracowania czytelnego harmonogramu odbioru odpadów.
 • W ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady zbierane w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jeśli ustalone terminy odbioru odpadów przez przedsiębiorcę będą za rzadkie lub przekazanie odpadów w wyznaczonym terminie będzie niemożliwe.


Komentarze
Anna_W dnia 22 maj 2016 21:56
Anna_W dnia 21 czerwiec 2016 12:22
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.

Gminny System Powiadamiania SMS

banner SMS

Urząd Gminy Czosnów
ul. Gminna 6
05-152 Czosnów


telefony:
22 785-02-01
22 785-00-58
602 504 416
fax: 22 785 00 57

email:
sekretariat@czosnow.pl
Wybierając jeden z powyższych numerów połączą się Państwo z centralą telefoniczną.
Spis numerów wewnętrznych

Urząd jest czynny w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Referat podatków, opłat i windykacji
w czwartki nie prowadzi przyjęć interesantówDane do Faktur VAT:
Gmina Czosnów
ul. Gminna 6
05-152 Czosnów
NIP 531 166 46 50
Urząd Gminy Czosnów

Nr konta bankowego: 11 8009 1046 0000 6190 2002 0001
MBS Łomianki o/Czosnów


Podatki i opłaty lokalne:
11 8009 1046 0000 6190 2002 0001

Opłaty za przedszkola:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach
67 8009 1046 0014 9813 2002 0001
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym
77 8009 1046 0019 5487 2002 0001

Opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

31 8009 1046 0000 6190 2002 0514
lub konta indywidualne


Awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
zgłaszać pod nr 692 148 811
czynny tylko w dni wolne od pracy i święta

Awarie oświetlenia ulicznego
zgłaszać pod nr 534 804 111

Rządowe Centrum Legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Kalendarz
Listopad
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zapraszamy
do galerii
11
11
V Dni Czosnowa 2010 - niedziela

Akcja fotograficzna Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Informacje o planowanych wyłączeniach

Informacje o planowanych wyłączeniach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów

Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska

Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska

Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa

Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa

Lokalna Organizacja Turystczna

Odwiedź stronę Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek

Drogi na Mazowszu

Odwiedź stronę www.drogi.waw.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Portal Turystyczny

e-Składka

e-Składka Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Copyright © Urząd Gminy Czosnów 2005-2017